Centrum žilní chirurgie Kojetín
náměstí Republiky 905
Kojetín
752 01

MUDr. Pavel Matoušek, Ph.D.
tel.: 581 701 180
mobil: 602 775 626
mail: zilnichirurgie@zilnichirurgie.cz

zobrazit větší mapu

XXII. lékařské sympozium v Kojetíně


V letošním roce se XXII. Lékařské sympozium uskutečnilo v prostorách Pivovarského hotelu v pátek dne 23. listopadu. Sympozium bylo slavnostně zahájeno jeho organizátorem, MUDr. Pavlem Matouškem, Ph.D. a poté následoval bohatý odborný program. Program byl členěn do čtyř přednáškových bloků. Své zkušenosti a poznatky ze svých odborností zde představili lékaři z různých oborů medicíny.

Zastoupena byla chirurgie, interní lékařství, ortopedie, plastická chirurgie, infekční a cestovní medicína, patologie, kožní lékařství, lymfologie a taktéž jsme se seznámili s nejnovějšími poznatky a možnostmi léčby konopím v humánní medicíně a v neposlední řadě i s novinkami v lékařském právu. Svůj prostor na sympoziu mají jako vždy i farmaceutické firmy a výrobci léčebných a ortopedických pomůcek. Odborný program byl ukončen v 18 hodin a následoval raut a společenský večer s hudbou.

Za hladkým a příjemným průběhem celé akce se skrývá práce mnoha ochotných a obětavých lidí. Přispění každého jednotlivce pomohlo k zajištění velmi kvalitní úrovně sympozia. Poděkování patří všem aktivním účastníkům z řad lékařů a zdravotních sester. Obsluha audiovizuální technika pod vedením Ing. J. Stona byla bezchybná. Je nutno ocenit vysokou úroveň cateringových služeb Pivovarského hotelu, zajištění prostor a profesionální organizaci personálu hotelu v čele s paní Dohnalovou. Nemohu opomenout farmaceutické firmy, které přispěly k zajištění akce formou svých sponzorských darů.

Máme před sebou celý rok k načerpání nových zkušeností a poznatků. Rok pro další nápady, inovace, podněty...

Těším se na společné setkání v roce 2019.

Pavel Matoušek


XXII. lékařské sympozium v Kojetíně    XXII. lékařské sympozium v Kojetíně    XXII. lékařské sympozium v Kojetíně   

XXII. lékařské sympozium v Kojetíně    XXII. lékařské sympozium v Kojetíně    XXII. lékařské sympozium v Kojetíně   

XXII. lékařské sympozium v Kojetíně    XXII. lékařské sympozium v Kojetíně

18.12.2019 XXIII. lékařské sympozium

V pátek 29.11.2019 se v Kojetíně uskutečnilo tradiční XXIII. lékařské sympozium s postgraduální tématikou KAZUISTIKY - VARIA.

Celý článek >